מדיניות פרטיות

בינת מערכות תוכנה בע"מ ("החברה", "אנחנו") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שלה

מדיניות הפרטיות תחול על כל השירותים המוצעים ב-bynetsoft.co.il ("האתר") ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. מדיניות הפרטיות מפרטת את המידע שנאסף באתר והשימוש בו.

אנא קרא בתשומת לב את התנאים במדיניות פרטיות זו לפני השימוש באתר. 

אינך חייב על-פי חוק למסור פרטים או מידע אישי. כאשר אתה מזין לאתר נתונים אודותיך, אנחנו מניחים שאתה עושה זאת בהסכמה ומרצונך החופשי.

השימוש בלשון זכר במסמך זה נעשה לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי ומשתמשות האתר.

החברה רשאית לעדכן את מדיניות הפרטיות לפי שיקול דעתה הבלעדי ושינויים אלה ייכנסו לתוקף מיד עם העלאתם לאתר.

 

המידע שנאסף באתר

אנחנו אוספים מידע פרטי ומידע שאינו פרטי.

מידע פרטי. המידע כולל את פרטי הקשר שלך  כמו שם, שם משפחה, שם משתמש, סיסמה, טלפון, כתובת דואר, כתובת אי-מייל, מדינת מגורים, תפקיד, וכל מידע אחר שאתה מספק לנו כאשר אתה יוצר חשבון באתר האינטרנט או כאשר אתה נרשם על מנת לקבל פרסומים ופרטי תקשורת אחרים מאיתנו, או כאשר אתה ממלא טפסים באתר האינטרנט, והמידע עשוי לכלול גם את שם הדומיין שלך, סוג הדפדפן וסוג הפלטפורמה בה אתה עושה שימוש.

מידע שאינו פרטי. מידע שאינו פרטי משמעו מידע שלא מאפשר לזהות אדם, כלומר – מידע שלא מאפשר לזהות אותך. לדוגמה, אנחנו עוקבים אחר מספר האנשים העושים שימוש באתר האינטרנט שלנו מדי יום.

כיצד אנו אוספים את המידע?

אנחנו אוספים מידע כאשר המשתמש מספק אותו. למשל, כאשר המשתמש שולח בקשה או מעביר לנו פרטים באופן אלקטרוני כמו למשל, אך לא רק, הערות, פידבק, בקשות עבודה, קורות חיים וכדומה. לעיתים המשתמש מתבקש לספק מידע מסויים כמו למשל שם, תפקיד, חברה, כתובת, מספר טלפון ופקס, כתובת דואר אלקטרוני וכדומה.

לעיתים אנחנו גם אוספים מידע באופן אוטומטי הכולל מידע אנליטי הנוגע לשימוש באתר האינטרנט, צפיות באתר, כניסות לאתר, פרטי המכשיר ממנו גולשים לאתר ומאין עושים שימוש בשירותים שאנחנו מעניקים באתר האינטרנט. לדוגמה, כאשר המשתמש נכנס לאתר האינטרנט, השרתים שלנו ירשמו באופן אוטומטי מידע מסויים אודות המשתמש הנוגע למכשיר שלו, ואנחנו עשויים לאסוף מידע אודות השימוש באתר, מספר הקליקים, אירועים באתר כמו קריסת השימוש בו, ומידע טכנולוגי אחר. אנחנו, וגם השותפים שלנו וספקי השירות שלנו, עשויים לעשות שימוש באמצעים טכנולוגיים כמו עוגיות, ואחרים, על מנת לאסוף את המידע הזה. נא עיין במדיניות העוגיות באתר שלנו למידע נוסף.

המידע עשוי להישמר בשרתים שלנו או כחלק במערך הגיבויים, בין בישראל ובין מחוצה לה.

איזה שימוש אנו עושים במידע?

אנחנו מעבדים את המידע האישי על מנת לתפעל שירותים שונים באתר כגון מתן תשובות או מתן שירותים בהתאם לבקשות המשתמש באתר האינטרנט, התאמה אישית של פרסומות באתר ובאתרים אחרים וכן על מנת לשפר באופן כללי את טיב השירות, טיב הגלישה באתר האינטרנט וצריכת השירותים בו, להעניק אפשרות למתן שירותים פרסונליים ספציפיים, אכיפת תנאי השימוש באתר, שליחת פרסומות (באמצעות מסרונים, הודעות דוא"ל, או בדרך אלקטרונית אחרת), על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות בדרישות לפי חוק, על מנת לתקשר עם המשתמש ולכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש באתר.

כמו כן אנחנו מעבדים את המידע על מנת לשפר את אתר האינטרנט שלנו באמצעות ספירת השימושים, ניתוח ואיסוף הפעולות שהמשתמש עושה באתר, וניתוח כללי של השימוש שהמשתמשים השונים עושים באתר האינטרנט.

אנחנו עשויים להשתמש בפרוטוקול האינטרנטי של הכתובת שלך על מנת לסייע בזיהוי בעיות שימוש באתר, באמצעות השרתים שלנו.

שיתוף המידע של המשתמש

אנו עשויים לשתף את המידע הפרטי שלך עם הצוותים שלנו, כמו גם עם יועצים חיצוניים. בנוסף, החברה עשויה לשתף שתף את המידע עם נותני שירותים, קבלני משנה, אשר מעבדים את המידע של המשתמש עבורה. ואולם, נותני שירותים אלה מחויבים על פי ההסכם איתנו לשמור את פרטי המידע הפרטי של המשתמשים בסודיות ומוגנים. אנחנו יכולים לשתף את המידע גם במסגרת שיתוף פעולה עם חברות אחרות כמו שותפים עסקיים או חברות קשורות אלינו, על מנת להציע למשתמשים שירותים משותפים או כאשר אותם שותפים עסקיים משתתפים או מממנים את האירועים והכנסים שלנו.

אם נחויב לעשות כן על פי חוק, נשתף את המידע הפרטי עם גופים ממשלתיים ורשויות אכיפת החוק.

נהיה רשאים לאחד את המידע של המשתמש לתוך מידע קבוצתי אשר במסגרת זו יהיה ניתן לשתף אותו על בסיס משותף עם לקוחות או מפרסמים. עם זאת, זהות המשתמש או המידע הפרטי של המשתמש לא ישותף ללא הסכמתו מראש.

נוכל לשתף את המידע בקשר עם עסקה למכירת החברה, העברתה לשליטה אחרת, או כל עסקה אחרת שתוצאותיה דומות. המידע הפרטי של המשתמש (כמו למשל שם ופרטי התקשרות) עשוי להיות בין מרכיבי עסקה מסוג זה. נוסף לכך, נוכל להעביר את המידע גם במסגרת תהליכים פנימיים בחברה שמטרתם ארגון מחדש או תהליכים שעניינם איחוד, שיתוף או רכישה, ותהליכים אחרים לרבות פירוק בין מרצון ובין בדרכים אחרות, הכוללים את כל או איזה חלק מהחברה ונכסיה. במקרים אלה נודיע למשתמשים ישירות או באמצעות הודעה באתר האינטרנט על השינוי בשליטה בחברה, על השימוש במידע הפרטי כמו גם על האפשרויות העומדות בפני המשתמש בקשר עם המידע הפרטי שלו.

למעט המפורט לעיל, תמיד נדאג לקבל את אישור המשתמש קודם להעברת המידע הפרטי אודותיו לגורם שלישי.

העברת המידע באופן גלובלי

אנו יכולים לשמור, לאגור ולעבד את המידע הפרטי של המשתמשים במדינות אחרות שאינן מדינת התושבות של המשתמש, לרבות בארצות הברית ובישראל. כרגע אנחנו מעבדים את המידע בישראל (כאן מצויים משרדנו הראשיים כמו גם מרכזי המידע שלנו). בעיבוד מידע של תושבי האיחוד האירופי, אנחנו מסתמכים על הקביעה של הרשויות האירופיות כי ניתן להעביר מידע למדינות מסויימות מחוץ לאיחוד האירופי שהן בעלות דרגה מספקת של הגנה על מידע (ישראל מנויה בין מדינות אלה). במדינות אחרות מחוץ לאיחוד האירופי בהן יש כללים שונים לשמירת מידע פרטי, אנחנו מסתמכים על הוראות חוזיות ראויות לשמירת המידע.

כמה זמן נשמור על המידע

נשמור על המידע של המשתמש ככל שנצטרך על מנת לממש את המטרות העסקיות הלגיטימיות שלנו, על פי מדיניות שמירת המידע שלנו ובהתאם לדיני הפרטיות.

כיצד אנחנו מטפלים במידע אודות קטינים

אתר האינטרנט שלנו אינו מכוון לקטינים. תוכן האתר, השירותים המוצעים בו וכל אפליקציה או שימוש או בקשה למידע, נועדו לבגירים מעל גיל 18 בלבד. איננו מבקשים, איננו אוספים ואיננו מעבדים מידע של קטינים. אם אתם הורים או אפוטרופוסים לקטינים ואתם מודאגים בעניין איסוף ועיבוד מידע פרטי של הקטין תחת אחריותכם, נא צרו קשר באמצעות המסמך באתר או שלחו לנו הודעה לפי הכתובת: info@bynetsoft.co.il.

בטיחות המידע

אנחנו מקנים חשיבות רבה לבטיחות המידע ומחויבים לשמור על סודיות ובטיחות המידע שאנו אוספים. אנחנו עושים שימוש באמצעים פיסיים, טכנולוגיים ואדמיניסטרטיביים שונים על מנת להגן על המידע מפני כניסה או שימוש לא מאושר, מפני גילוי או שינוי המידע ללא היתר ואנחנו מעדכנים את אמצעי ההגנה השונים מעת לעת לפי הצורך.

יחד עם זאת, בשל האופי הפתוח והפומבי של התקשורת האינטרנטית, המשתמש צריך להיות מודע לכך שלמרות כל המאמצים, אין בנמצא אמצעי הגנה המעניקים הגנה מוחלטת מפני פריצה, ואיננו יכולים להבטיח שהמידע הפרטי של המשתמש יישאר מוגן בכל עת, ולא יהיה מועד לפריצה, גילוי, שינוי, השמדה או שימוש בלתי מאושר. משתמשי אתר האינטרנט עושים זאת על דעתם ומתוך סיכון שהם לוקחים על עצמם במודע.

אם יגיע לידיעתנו מידע אודות אירוע בטיחות, נעשה מאמצים להודיע למשתמשים באופן אלקטרוני כך שכל משתמש יוכל לנקוט באמצעים הגנתיים על פי החלטתו. כמו כן נוכל לעשות מאמצים להודיע באתר האינטרנט על אירוע הבטיחות. זכויות המשתמש בנוגע לתוצאות אירועי הבטיחות, תלויות במקום מושבו ובחוקי הבטיחות המקומיים החלים עליו.

זכויות המשתמש

המשתמש רשאי לבקש מאיתנו: (א) עותק של המידע שאספנו אודותיו; (ב) לתקן את המידע המצוי בידינו; (ג) למחוק את המידע שבידינו או להגביל את העיבוד שלו; (ד) להעביר את המידע אודותיו לארגונים אחרים; וכן – (ה) להתנגד לעיבוד המידע הפרטי אודותיו.

על מנת לבצע פעולות אלה ייתכן ויידרש המשתמש להציג בפני החברה מסמכים מזהים ו/או הוכחת בעלות.

המשתמש מבין ומסכים לכך שאם אינו מאפשר לנו לאסוף מידע פרטי, לא נוכל לספק לו את השירותים המלאים או חלקם באמצעות אתר האינטרנט, וייתכן גם שחלק מן המאפיינים של השירותים שלנו לא יעבדו או לא יופעלו באופן שלם.

עוגיות (קוקיס cookies)

עוגיות הם חלקי מידע קטנים הנטענים במחשב המשתמש, במהלך הגלישה באתר, באמצעות הדפדפן, באופן אוטומטי. הם מאפשרים לנו ליצור עבור המשתמש חווית גלישה אישית ולהקל על המשתמש צריכת שירותים באתר האינטרנט. למידע נוסף נא לעיין במדיניות העוגיות באתר.

קישור (לינק) לאתרי אינטרנט אחרים

אתר האינטרנט עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים שאינם קשורים בנו. כאשר המשתמש עושה שימוש בקישור ועוזב את אתר האינטרנט שלנו, כל מידע שהמשתמש מספק במסגרת הגלישה באתר האינטרנט האחר אליו הגיע באמצעות הקישור, אינו כפוף למדיניות הפרטיות שלנו ואנחנו איננו מבטיחים שום הגנה על בטיחות או פרטיות או דרך השימוש במידע שהמשתמש מוסר באתרי צד שלישי אלה. לפני גלישה באתרים אחרים וקודם למסירת מידע פרטי בהם, מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות באתרים אלה (ככל שקיימים). המשתמש צריך להיות מודע לכך שגלישה באתרים אחרים נעשית באחריותו המלאה. איננו אחראים לתוכן באתרי אינטרנט אחרים ואיננו אחראים לפרטיות המידע או בטיחות המידע הפרטי הנמסר באתרי אינטרנט אחרים, גם אתרים אליהם יש קישור באתר האינטרנט שלנו.

שינויים במדיניות הפרטיות

על ידי גלישה באתר האינטרנט, כמו גם על ידי מסירת פרטים אקטיבית על ידי המשתמש באתר, מקבל המשתמש את תנאיה של מדיניות פרטיות זו.

יתכן ונעדכן או נשנה מפעם לפעם את מדיניות הפרטיות כפי שנמצא לנכון. באחריות המשתמש לעקוב אחר שינויים אלו. שימוש שוטף באתר מהווה אישור והסכמה לשינויים שבוצעו, מעת שפורסמו באתר האינטרנט.

 

שאלות ופניות

לשאלות או פניות בנוגע למדיניות הפרטיות ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: info@bynetsoft.co.il.

 

ניתן גם לפנות אלינו בדואר רגיל לפי הכתובת:

בינת מערכות תוכנה בע"מ
רח' הברזל 31 תל אביב 6971045

עודכן לאחרונה: אפריל 2023